Det er ingen kunst at skabe sites og netløsninger, der ved første øjekast stråler. Den virkelige opgave ligger i at få alt det, der befinder sig under overfladen til at fungere. Teknikken. Sikkerheden. Brugerfladerne, der både skal virke og være til at forstå. Og ikke mindst den løbende optimering, der fremadrettet sikrer, at alle funktioner er tidssvarende og effektive.

Nine stiller skarpt på funktionalitet, systemdesign og fremtidssikring. Det gør vi med udgangspunkt i tre kerneområder, der til sammen sikrer de rigtige løsninger.

Information

Den støt stigende mængde af information i samfundet gør vores kunder i stand til at blive bedre, hurtigere og billigere. Store informationsmængder kan også resultere i mindre overblik, ineffektivitet og kaos.
Det handler derfor om dosering, forenkling og forståelighed. Vi arbejder målrettet med at destillere den nødvendige viden og kombinere de rigtige kilder, så vore kunders forretning optimeres og ikke drukner i information. Det giver nemlig resultater!

Technology

Moderne teknologi kan være svært gennemskuelig for andre end teknikere. Udviklingen tordner i alle retninger.
Hos Nine gør vi en dyd ud af at vælge de fremtidssikre teknologier, der sikrer effektive, skalerbare og vedligeholdelsesvenlige løsninger.

Insight

At skære ind til benet, forstå kunders behov og forretning kræver indsigt, der kombineret med stærk teknologisk kompetence skaber resultater. I al beskedenhed er vores ambition ikke kun at være de dygtigste teknikere, men lige så meget at blive værdifulde sparringspartnere for vores kunder.