Integrationsplatformen

Back

Kunde

Region Hovedstaden

Branche

Public

Videreudvikling og vedligehold af Integrationsplatformen for Region Hovedstaden

Nine har gennem mere end 10 år været del af videreudvikling og vedligehold af Integrationsplatformen for Region Hovedstaden. Efter etablering af den grundlæggende platform har vi leveret en lang række integrationer mellem de sundhedsfaglige systemer. Derudover har vi bistået med en række udviklingsopgaver og opgaver relateret til sikkerhed og integrationsteamet, hvor vi blandt andet har vedligeholdt Region Hovedstadens register for sikkerhed, personale og organisation (SPO). Her har vi udarbejdet den underliggende datamodel samt udviklet services til udstilling af registrets data. 

Nine har deltaget i samt koordineret udviklingen af det integrationskoncept, der muliggør dataudveksling mellem de centrale komponenter i De Regionale Sterilcentraler. 

Dette indbefatter: 

  • Modtagelse af operationsbookinger fra Sundhedsplatformen, berige dem med nødvendige data og levere dem til T-DOC
  • Håndtere udveksling af beskeder mellem T-DOC og steril-procesanlæggene på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital
  • Sikre levering af procesdata fra steril-procesanlæggene til T-DOC, så kvalitet og sporbarhed håndteres korrekt
  • Levering af monitorerings-snitflade til support funktion så årsagen til en evt. afvigelse i integrationsflowet hurtigt kan detekteres

Derudover har vi deltaget i udvikling og vedligehold af en række integrationsløsninger, herunder: 

  • Region Hovedstadens røntgen – AgfaRIS
  • Region Hovedstadens offentlige NemHandel endepunkt
  • Region Hovedstadens centrale SAP-installation
  • Integration mellem 1813 og Sundhedsplatformen
  • Integration mellem PPJ og Sundhedsplatformen
  • Integration mellem Billeddiagnostisk område i Region Hovedstaden/Sjælland og Sundhedsplatformen
https://nine.dk/wp-content/uploads/2022/11/Mikael-Jorgensen-1.jpg

Region Hovedstaden har fokus på stabilitet og forudsigelighed frem for bleeding-edge teknologi, men det har ikke gjort opgaverne mindre spændende, fordi der hele tiden er et element af kritikalitet – ja, nogle gange liv eller død – i de løsninger vi har været med til at etablere.

Mikael Jørgensen

Arkitekt

Integrationsplatformen er bygget på open source-produktet Apache Camel

Et integrationsrammeværk til at etablere komplekse integrationer mellem et stort antal forskellige applikationer og komponenter. Leverancen omfatter blandt andet udarbejdelse og vedligeholdelse af en håndbog for udvikling af integrationer til kunden med udførlig beskrivelse af de nødvendige aktiviteter i en integrationscyklus – dvs. specifikation, design, implementering, test og drift. 

Vi har indenfor de senere år deltaget i Region Hovedstadens agile integrationsteam og arbejdet specifikt med udvikling og vedligeholdelse af Hovedstadens Organisationsportal, som er en applikation til at vedligeholde alle aspekter af regionens organisationsdata.  Organisationsportalen indeholder Region Hovedstadens forretningsregler for regionens organisationsdata samt fastlagte arbejdsgange og godkendelsesprocedurer for overholdelse og validering af forretningsreglerne. Nine har deltaget i specifikation og implementering af brugeroplevelsen i relation til brugerens interaktion med systemet.

Vi har gennem årene varetaget roller som projektleder, product owner, forretningsanalytiker, løsningsarkitekt, domæneekspert, DevOps-engineer, udvikler og tester. Herunder har vi varetaget en bred vifte af opgaver såsom analyse, udvikling, vedligehold, videreudvikling, tilpasning, dokumentation, fejlsøgning, problemidentifikation, databasedesign og modellering.