Morten Søby, der spiller bas

Vi tør godt at sige, hvem vi er, og hvad
vi står for

Som kollega i Nine indgår du i et stærkt fagligt og socialt fællesskab

Som kollega i Nine indgår du i et stærkt fagligt og socialt fællesskab

Fagligt og socialt fællesskab

Der er god plads
til din faglighed

Du vil være omgivet af kollegaer, som altid er klar med sparring og nysgerrige på at høre, hvad du har at byde ind med. Vores kunder kender os som fagligt dygtige, og de sætter stor pris på vores åbenhed og ærlighed omkring, hvordan tingene kan udvikles og gøres bedre.

Du vil møde mange
spændende kollegaer

Vores faglighed udspiller sig både i projekterne og de opgaver, vi løser sammen med vores kunder samt i de faglige arrangementer og fællesskaber, som vi har. Vi har både gå-hjem-møder, vores egen podcast, medarbejdermøder, vidensdeling på Slack-kanaler og meget mere.

Din leder i Nine

People Lead

Vores medarbejderes trivsel og velvære er afgørende. Din leder i Nine – vi kalder dem People Lead – er med til at sikre, at du trives i det projekt, du sidder på.

Din People Lead arbejder ligesom dig på et projekt for at nå de mål, vi har aftalt med kunden og har samtidig øje for din personlige og faglige udvikling. Det er også din People Lead, der hjælper dig, hvis du ønsker at skifte projekt til en anden kunde eller en anden teknologi.

 

Niels Jørgen Bagger som smiler

Det skal du vide om os

Jens Lohmann til DHL stafetten 2022

Sociale fællesskaber

Vores sociale fællesskab er forankret i faste traditioner som sommerfest, julefrokost, juletræsfest med familien og et årligt kick-off. Derudover arrangerer Nine’ere selv løbende aktiviteter som rundvisninger, biografture, ølbrygning og meget mere. Det er en del af den særlige “marinade”, der kendetegner et stærkt socialt sammenhold på tværs i Nine.

Morten Andreasen foran computer

Din hverdag

Din hverdag i Nine er i det projekt, du arbejder på.
Vi sidder altid hos vores kunder, så du vil være omgivet af både deres medarbejdere og dine kollegaer fra Nine. Typisk er du mange måneder
– ofte flere år – på det samme projekt eller hos samme kunde.

Kristjan Wager foran Nine-skilt

Plads til individualitet

I Nine er vi et fællesskab, hvor der er plads til individualitet. Vi har mange forskellige personligheder og interesser, som bliver delt i vores sociale netværk, og du kan helt sikkert finde nogen at dele din passion med. Derudover bestræber vi os hele tiden på at udvikle os fagligt, og det er vigtigt for os at anerkende hinandens faglige kunnen.

Heidi Holstein

Vil du vide mere?

Heidi Holstein, Chief People Officer

Skriv til Heidi på hho@nine.dk
eller ring på +45 26 74 19 06