Nines privatlivspolitik for jobansøgere

I forbindelse med rekruttering hos Nine behandler vi ansøgerens personoplysninger som anført i denne politik. Nine er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af en ansøgning.

I forbindelse med rekruttering hos Nine behandler vi ansøgerens personoplysninger som anført i denne politik. Nine er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af en ansøgning.

Formål med behandling af oplysningerne

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i ansøgning og CV med henblik på at evaluere ansøgningen. Vi vil også evaluere og vurdere ansøgers præstation og kompetencer via et interview.

Behandlingshjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne er ansøgers anmodning om vores behandling af ansøgningen forud for eventuel indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

I visse tilfælde vil vi endvidere bede ansøger om at aflevere kopi af straffeattest. Vi vil i sådanne tilfælde bede om ansøgers samtykke til behandling af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Som en del af vores evaluering af ansøgningen kan det være, at vi indhenter referencer fra ansøgers tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt ansøger har givet samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at ansøgningen ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis besiddelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om ansøgers samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Opbevaringstid

Hvis ansøgningen resulterer i en stilling hos Nine, vil ansøgningen samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af den personlige personalemappe hos os.

Hvis ansøgningen ikke resulterer i en stilling hos Nine, opbevarer vi ansøgningen og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på højst seks måneder efter vores afslag.

Ansøgeren kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som er afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af personoplysningerne. Eventuel tilbagekaldelse af et samtykke sker ved at kontakte os via persondata@nine.dk.

Den registreredes rettigheder

Ansøgeren har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om vedkommende. Ansøgeren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af personoplysningerne. Ansøgeren har derudover ret til at bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses, at personoplysningerne berigtiges, eller at personoplysningerne slettes.

Under særlige omstændigheder kan ansøgeren også bede om at få en oversigt over sine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis ansøger ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller i øvrigt måtte have spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, kan vi kontaktes via persondata@nine.dk.

Der vil ikke indgå automatiske afgørelser i vores behandling af jobansøgninger.

Klageadgang

Hvis ansøger ønsker at klage over behandlingen af sine personoplysninger, kan vi kontaktes på persondata@nine.dk. Ansøger kan også indgive en klage til  Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 33 19 32 00