Privatlivspolitik

Nine A/S er et konsulenthus med fokus på udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. Vi tilbyder offentlige og private virksomheder at hjælpe dem med at effektivisere deres forretning gennem digitalisering. Vores primære ydelser består i at levere løsninger, hvori vores kunder kan behandle data, herunder persondata. Som it-leverandør er vores rolle at rådgive om it-sikkerhed og at implementere løsninger, der beskytter de behandlede persondata.

Nine A/S er et konsulenthus med fokus på udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. Vi tilbyder offentlige og private virksomheder at hjælpe dem med at effektivisere deres forretning gennem digitalisering. Vores primære ydelser består i at levere løsninger, hvori vores kunder kan behandle data, herunder persondata. Som it-leverandør er vores rolle at rådgive om it-sikkerhed og at implementere løsninger, der beskytter de behandlede persondata.

Nine som løsningsleverandør

Når vi i Nine leverer it-løsninger til vores kunder, sker det i et tæt samarbejde mellem kunden og os, hvor målet er at levere en løsning, der opfylder kundens behov. I dette samarbejde er det vores rolle at rådgive kunden om it-sikkerhed, herunder at forklare de sikkerhedsforanstaltninger og risici, der er forbundet med forskellige sikkerhedsløsninger.

I dialog med kunden belyses forskellige løsningers mulighed for at understøtte kravene i EU’s Persondataforordning. Det er kundens ansvar at tage beslutning om den endelige løsningsmodel.

Nine som databehandler

Undertiden optræder vi også som databehandler for vores kunder, hvor de behandlede data kan indeholde persondata. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte disse persondata i overensstemmelse med gældende lov. Kunden vil i sådanne tilfælde være dataansvarlig, og Nine vil agere efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale.

De typiske tilfælde er dels, hvor Nine som en del af en samlet leverance skal konvertere data fra et eksisterende system ind i et nyt system, som Nine leverer, dels testforløb, hvor den dataansvarlige ikke kan stille anonymiserede testdata til rådighed. Behandling af ikke-anonymiserede testdata skal ske med et sikkerhedsniveau svarende til behandling af de tilsvarende data i produktion.

Databehandlingen vil efter nærmere aftale mellem Nine og kunden foregå på kundens udstyr eller på udstyr, som Nine har tilvejebragt. Hvis Nine tilvejebringer udstyret, vil databehandlingsaftalen indeholde bestemmelser om eventuelle underdatabehandlere, herunder cloud-leverandører og datas geografiske placering. Under alle omstændigheder vil data blive slettet umiddelbart efter afsluttet leverance.

Nine som dataansvarlig

Nine indsamler og registrerer kontaktinformation på kunder og samarbejdspartnere mv. i forbindelse med eksterne arrangementer. Disse data omfatter navn, e-mail, virksomhed og telefonnummer. Formålet med indsamling af oplysningerne er at vide, hvem der deltager i arrangementet, og at kunne kommunikere til deltagere i tilfælde af ændringer i arrangementet. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Deltagere kan ved samtykke tillade Nine at bevare oplysningerne med henblik på kommunikation om senere arrangementer. Uden dette samtykke sletter Nine oplysningerne umiddelbart efter arrangementets afholdelse. Den registrerede kan til enhver tid bede om at få oplysningerne slettet.

Nine indsamler og behandler en række persondata i forbindelse med rekrutteringsprocessen. De overordnede behandlingsregler er beskrevet i Nines privatlivspolitik for jobansøgere.

Vi bruger ikke cookies.

Sociale medier

Vi har oprettet sider på Instagram, Youtube, Facebook og LinkedIn med henblik på at være synlige og skabe positiv opmærksomhed på sociale medier. Vi behandler ikke oplysninger, som sociale medier måtte have registreret om besøgende på vores sider på de sociale medier.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik. Den gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på nine.dk

Kontakt

Skriv til persondata@nine.dk, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

Klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til  Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 33 19 32 00 over vores behandling af dine persondata.