Vundet opgave hos STIL sammen med Trifork og Testhuset

Ny opgave, 29. august 2022

Ny opgave, 29. august 2022

Grafik af Nine, Trifork og Testhuset

Nine A/STrifork Digital Health og TestHuset.dk, der alle er en del af #TriforkFamily, skal som et led af rammeaftalen om Infrastruktur og Dataudveksling (IDA-kontrakten) stå for udvikling og vedligehold af applikationer, der primært giver datagrundlag, dataudveksling og sikker adgang i forbindelse med digitalisering på børne- og undervisningsområdet.
Det drejer sig bla. om Unilogin applikationen, Skolegrunddata og infrastruktur applikationer såsom brugerdata, integrationsplatfom m.fl.

Læs pressemeddelelsen fra 16.maj 2022: https://lnkd.in/d9r-Rg_N