Nine's projektleder netværk

Arrangementer, 20. december 2022

Arrangementer, 20. december 2022

Intern vidensdeling

Intern vidensdeling er en meget vigtig del af Nine, og heldigvis har vi mange dygtige folk, der både vil dele ud af sin viden og lytte interesseret til andres.

Tidligere på måneden var det vores projektlederes tur til at holde netværksmøde, og her delte de ny viden fra konferencer og kunder samt praktiske erfaringer fra projekterne.

Camilla Danielsen og Anne Sode Jensen, Executive MBA talte om Global Scrum Gathering konferencen, som blev afholdt i Portugal i sidste måned. De har begge fået en masse inspiration og indtryk, som de kan bruge i deres daglige arbejde for vores kunder.

Derudover talte Kristian Frisk om en spændende opgave, han har arbejdet på, hvor han har hjulpet en kunde med at skabe overblik og struktur over deres projektportefølje samt at etablere en klar governance struktur for den løbende opfølgning på projekterne.

Til sidst viste Jon Städe-Persson praktiske eksempler på, hvordan man opnår bedre kvalitet i estimeringsprocessen, og Cecilie Vedel gav eksempler på, hvordan man kan bruge estimater aktivt i eksekveringsfasen ved at foretage løbende evaluering og refleksion ved afslutning af en opgave for derved at opnå højere kvalitet i den løbende projektstyring.

Slide: