CPR-systemet

Back

Kunde

DXC & CPR-kontoret

Branche

Public

Vedligeholdelse, videreudvikling og modernisering af CPR-systemet

Nine har gennem en årrække vedligeholdt, videreudviklet og moderniseret CPR-systemet for CPR-kontoret, der er placeret under Social- og Indenrigsministeriet. Vi har stået for vedligeholdelses-, videreudviklings- og moderniseringsopgaven på fire forskellige projekter: 

  • Integration til Datafordeleren
  • Integration af Danmarks Adresseregister (DAR) til CPR-data
  • Modernisering af batch platform
  • Modernisering af online platform

Kontrakten med CPR-kontoret er indgået med DXC, hvor Nine er underleverandør. Vores roller og opgaver på de fire projekter er beskrevet nedenfor.

https://nine.dk/wp-content/uploads/2022/11/Nikolaj.jpg

Fælles for alle de projekter, som Nine har været med til at levere til CPR, har været det dybe og grundige samarbejde med hhv. DXC og CPR om at levere de bedste forretningsmæssige og tekniske løsninger.

Nikolaj Kæmpe Nielsen

Softwareudvikler

Integration til Datafordeleren

CPR skal ligesom en lang række andre offentlige registre bidrage med grunddata til Datafordeleren. Nine har hjulpet med at udvikle hele løsningen med integration fra start til slut samt udviklet en data-integritets-test-løsning, som sikrer, at al data, der leveres til Datafordeleren, stemmer overens med de data, der er registreret i CPR. Dette arbejde har medført, at integrationen til Datafordeleren kører automatiseret i produktion i dag og sikrer, at Datafordeleren altid er opdateret med korrekt data om alle personer, der er registreret i CPR. 

Integration af DAR til CPR-data

CPR indeholder en lang liste med adresser for personer, der er bosat i Danmark. Eftersom DAR er den autoritative kilde til adressedata, er det vigtigt, at CPR’s data bliver opdateret med oplysninger om entydige adresser derfra. Nine har derfor stået for at udvikle en løsning, hvor CPR automatisk kan modtage data fra DAR. Vi har udviklet den tekniske del af løsningen med integration fra start til slut samt en fuldautomatisk løsning, der sikrer, at adressedata i CPR altid er helt opdateret, hvilket er et stort krav fra CPR’s side. Korrekt adressedata er med til i sidste ende at sikre, at borgeres adresser udstilles korrekt gennem CPR’s egne services, herunder også gennem integration til Datafordeleren. Korrekt adressedata er afgørende for mange myndigheders anvendelse af CPR-data.

Modernisering af batch platform

CPR leverer dagligt udtræk til en lang række myndigheder og private virksomheder gennem en platform, der er baseret på et ældre programmeringssprog: Natural. Platformen havde behov for at blive moderniseret – ikke kun i forhold til anvendte teknologier, men også i forhold til robusthed, sikkerhed, overvågning og dataintegritet. Derfor lå der en opgave i at modernisere den ældre platform til en ny baseret på Java. Nine har været hovedarkitekt på hele løsningen og har stillet med flere Tech Lead-kompetencer, udviklere samt testere til at designe, udvikle og teste løsningen i samarbejde med CPR. I dag er løsningen opdelt i mindre komponenter, som er nemmere at vedligeholde, deploye og konfigurere end den forrige monolitiske løsning. Platformen er blevet gjort mere fleksibel og hurtig. Hvor der i den tidligere løsningsarkitektur var mange restriktioner på, hvornår udtræk kunne leveres og data modtages for anvenderne, er løsningen nu mere åben og kan modtage og levere data efter behov. Samtidig er robustheden øget, da hver eneste komponent autonomt kan lave autorecover for evt. opståede problemer. 

https://nine.dk/wp-content/uploads/2022/11/Soren.jpg

Nine har med udgangspunkt i en forståelse for forretningsområdet hele tiden kunnet hjælpe med at modernisere CPR’s systemlandskab sammen med både DXC og CPR. Dette tætte samarbejde er og har været kritisk for at sikre, at det ene efter det andet system er gået i produktion til stor tilfredsstillelse, ikke bare som en videreførelse af eksisterende systemer men også et
markant løft mod fremtiden.

Søren Hartvig

Softwareudvikler

Modernisering af online platform

CPR udstiller over 600 services overfor dels deres eget sagsbehandlingssystem men også overfor en lang række myndigheder og private virksomheder. Den platform, som udstiller disse services, er Natural-baseret, hvilket medfører, at platformen har haft behov for en modernisering og konvertering til Java. Nine har været hovedarkitekt på hele løsningen og har stillet med flere Tech Lead-kompetencer, udviklere samt testere til at designe, udvikle og teste løsningen i samarbejde med CPR. Hele onlineplatformen er stadig i gang med at blive moderniseret, og flere services kører allerede i produktion. Services er blevet splittet i separate autonome komponenter i stedet for den oprindelige monolitiske platform, og der er derfor langt større fleksibilitet i forhold til deployment, vedligeholdelse samt versionering af de enkelte services.