Integration­s­platform

Fælles integrationsplatform sikrer nemmere adgang til store mængder vigtige sundhedsdata

Region Hovedstaden

Integrations­platform

Nine har udviklet og vedligeholder en integrationsplatform for Region Hovedstaden. Efter etablering af den grundlæggende platform, har Nine leveret en række vigtige integrationer mellem de sundhedsfaglige systemer i regionen og med nationale systemer. Konkret er der tale om Region Hovedstadens register for sikkerhed, personale og organisation (SPO), hvor Nine har udarbejdet den underliggende datamodel, samt udviklet services til udstilling af registerets data.

Nine vedligeholder flere integrationsløsninger, bl.a. løsning til indlæsning af doseringsenheder fra FMK til Region Hovedstadens løsning til Elektronisk Patient Medicinering (EPM). En anden integrationsløsning er fødselsanmeldelser, som registreres i kirkebøgerne via services udstillet i NSP.
I forbindelse med etablering af Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland har Nine bidraget med sin integrationsekspertise.

Integrationer, der flytter vigtige data

Vil du vide mere

Michael Wätjen

Chief Commercial Officer

(+45) 41 88 23 88