Fuldt digital løsning til bestilling af pas og kørekort

Nine har udviklet og leveret et pas og kørekortsystem ved navn ID-Port som er installeret hos over 80 af landets kommuner. Udstedelse af så vigtige internationale dokumenter som pas og kørekort kræver en høj grad af pålidelighed og sikkerhed. For det første skal alle internationale krav til biometrioplysninger være overholdt. For det andet skal systemet overholde de gældende bekendtgørelser og regler fra Politiet for pas og kørekort udstedelse.

Danske kommuner

Pas- og kørekortløsning til danske kommuner

De komplekse nationale og EU regler på området er indbygget i systemet således at fejl undgåes, samtidigt med at den påkrævede kompetence for sagsbehandleren holdes så lavt som muligt. Systemet understøtter således at det fx kan betjenes af kommunens bibliotekarer på kommunens biblioteker. Derfor er systemet også lavet som et workflow system der muliggør at kommunen - om ønskeligt - i effektiviseringens navn kan opdele dokumentudstedelsesarbejdet i et ”front” og et ”back office”.
Nine har endvidere lavet en selvbetjeningsportal hertil, hvor borgeren har mulighed for at lave den første den af processen sikkert hjemmefra med NemID og DIBS integration. Dette er sket på vegne af KL’s ønske om at fremme digitaliseringen i Danmark, hvor netop digitaliseringen af pas og kørekort udstedelsen via vores system var den vigtigste del af KL’s Digitale Bølge 2, der blev lanceret Dec 2013.

Vil du vide mere