Én indgang for alle virksomheder

Mangeårigt samarbejde om videreudvikling, drift og support af virk.dk

Erhvervsstyrelsen

virk.dk

Nine har været ansvarlig for nyudvikling af indberetningsportalen VIRK (virk.dk). Nine har også ansvaret for support af løsningen i form af 2. line support, hvor Jira benyttes til håndtering af Incident Management.

Vi skal også varetage den løbende vedligeholdelse og videreudvikling, herunder varetagelse af fejlrettelser og øvrige tilpasninger, samt tilhørende dokumentation.

Applikationsdrift med ansvaret for applikationsvedligehold (herunder patch/release management) er også en del af aftalen, mens driften af den tekniske infrastruktur varetages af Itadel. Nine har foretaget løbende videreudvikling af løsningen, hvor flere videreudviklingsopgaverne har været fokuseret på rettigheder/sikkerhed ift. de mange forskellige brugerprofiler, fx til brug for mit.virk.

Vil du vide mere

Michael Wätjen

Chief Commercial Officer

(+45) 41 88 23 88