Nine underskriver aftale med Sundhedsdatastyrelsen

Med ny rammekontrakt sikrer Sundhedsdatastyrelsen adgang til de bedste sundheds-it kompetencer.

Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Udbuddet vedrører it konsulentbistand omfattende såvel rådgivnings- som udviklingsopgaver samt Løbende Ydelser. It-konsulentydelserne dækker et bredt felt af opgaver, fra støtte til daglig drift af forretningssystemer til rådgivning og udvikling inden for nicheområder inden for sundheds-it. Dette er også årsagen til, at der er udbudt 9 delaftaler. På de enkelte delaftaler efterspørges en række konsulentkategorier.

Nine er kommet på følgende aftaler:

· Delaftale 2: Generel udvikling, vedligehold, videreudvikling og support

· Delaftale 7: Støtte til it-infrastruktur, drift, support udvikling og videreudvikling indenfor Linux og DB2

· Delaftale 9: Udvikling, videreudvikling, vedligehold og support indenfor National Infrastruktur, herunder NSP og FMK