Nine vinder SKAT-udbud

Nine vinder SKAT-udbud - skal sammen med UFST udvikle platform til "General Udstillingsløsning" (GUL).

Nine har vundet et udbud hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om bistand til udviklingen af en ”Generel Udstillingsløsning” til udstilling af SKATs data. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er én af de syv nye styrelser i det tidligere SKAT. Løsningen skal sikre, at eksterne parter fremover kan trække data fra én central platform på tværs af SKATs fagsystemer. Udviklingen vil ske i tæt samarbejde med UFST’s egne projektdeltagere.

Én central platform for udstilling af data
Idéen med generel udstillingsløsning er, at eksterne dataaftagere fremover kan tilgå SKAT-data fra én central platform. SKAT oplever et stigende behov for træk på data fra styrelsens forskellige fagsystemer (fx Årsopgørelse, Forskud og Moms) og vil med den nye løsning være i stand til at levere specifikke og afgrænsede mængder data på konkrete forespørgsler gennem én dedikeret udstillingsløsning. Dette er ikke muligt med SKATs setup i dag, hvor udstilling sker direkte fra fagsystemer placeret mange forskellige steder hos SKAT.

Projektets opgave er at sikre, at SKAT får en fleksibel og fremtidssikret udstillingsløsning med en høj grad af sikkerhed og datakvalitet, som både møder brugernes behov og lever op til relevante krav og regelsæt, ikke mindst den nye EU Databeskyttelsesforordning (GDPR).

Projektet forventes afsluttet medio 2020