Lotte Jensen

Managing Consultant

(+45) 29 82 98 95

Lotte indtager en rolle som bindeled mellem forretning og IT, og tager ansvar for at drive forretningsanalysen. Hun er stærk inden for kravanalyse og –specificering, og fremstiller og formidler komplicerede sammenhænge på en enkel og overskuelig måde.

Sammen med forretningen, IT-arkitekter og udviklere bidrager hun aktivt til at sikre fremdrift og succesfuld gennemførelse af projekter.