Annette Ibsen

Managing Consultant

(+45) 61 48 37 78

Annette har gennem sin rolle som forretningsanalytiker i mange år hjulpet kunder med at beskrive deres forretnings-processer med henblik på digitalisering. Annette har varetaget rollen som bindeled mellem forretning og IT, og taget ansvar for at drive forretningsanalysen frem til et niveau hvor IT kan tage over. Annette er stærk inden for procesanalyse og kravspecificering, og hun formidler komplicerede sammenhænge på en enkel og overskuelig måde.

Derudover har Annette i mange år, ved siden af forretningsanalyse, også fungeret som både programleder og projektleder, hvor hun har bidraget til at sikre fremdrift og succes i både store som små projekter.